Disclaimer website

Disclaimer website
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie, mede door wijziging van wet- of regelgeving, verouderd of niet meer correct is. Tevens geldt dat de inhoud van deze website niet is gericht op gebruik door bezoekers in een ander land of andere jurisdictie dan Nederland.  

De op de website aanwezige gegevens zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als vervanging van een professioneel advies of oordeel van een accountant of belastingadviseur. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

De Jager Accountancy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.  

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van De Jager Accountancy leiden naar informatie die niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd en/of bijgehouden. De Jager Accountancy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op gelinkte websites.

Het auteursrecht van de website en de informatie die op de website wordt gegeven zijn eigendom van De Jager Accountancy. Voor het gebruik van informatie en het verspreiden van deze informatie is vooraf schriftelijke toestemming nodig van De Jager Accountancy.

De Jager Accountancy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.